Портал АМКО (Ассоциация Морских Капитанов Одессы) - это постоянно действующий орган правления общественной организации АМКО, в состав которой входят несколько сот членов, это виртуальный центр общения и консолидации интересов моряков, созданный для более тесного общения членов содружества, обсуждения важных вопросов морского бизнеса, принятия совместных решений для проведения в жизнь и реализации идей, направленных на улучшение организации морского бизнеса Украины, решение социальных проблем и улучшение условий работы и оплаты моряков.
Печать

ЗВІТ про участь делегації України у роботі третьої сесії Підкомітету з людського фактору, підготовки та несення вахти Міжнародної морської організації

on .

 ЗВІТ

про участь делегації України у роботі третьої сесії Підкомітету з людського фактору, підготовки та несення вахти Міжнародної морської організації

1-5 лютого 2016 року, м. Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії

 Відповідно до технічного завдання, погодженого Міністерством закордонних справ України та затвердженого Міністерством інфраструктури України, українська делегація взяла участь у роботі третьої сесії Підкомітету з людського фактору, підготовки та несення вахти Міжнародної морської організації (далі – Підкомітет), що відбулась у м. Лондон (Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії) з 1 лютого по 5 лютого 2016 року.

У роботі сесії взяли участь представники 87-ми держав-членів ІМО, трьох асоційованих членів, 27-ми міжнародних міжурядових та неурядових організацій.

Участь України у роботі сесії була забезпечена делегацією, що складалася з

-         Мошківського Віталія Володимировича - заступника Постійного представника України при ІМО;

-         Грицюка Вадима Юрійовича, директора Одеської регіональної філії Інспекції з питань підготовки та дипломування моряків;

-         Куцина Олексія Ігоровича, начальника відділу портового нагляду ДП «Адміністрація морських портів України».

Відповідно до технічного завдання делегація взяла участь у розгляді усіх питань порядку денного третьої сесії Підкомітету.

В рамках пункту 1 проекту порядку денного третьої сесії «Затвердження порядку денного» делегація підтримала порядок денний та програму заходів сесії, запропоновані Секретаріатом Підкомітету.

Для опрацювання питань щодо підготовки моряків Підкомітетом було утворено три робочих та одна редакційна групи.

Делегація України взяла участь у діяльності трьох робочих груп: Грицюк В.Ю. – у діяльності першої та третьої робочих груп, Куцин О.І. – у діяльності другої робочої групи.

До повноважень робочої групи 1 входило розглядання документів згідно пунктів порядку денного 10 («Перегляд вимог Конвенції ПДНВ до підготовки з питань безпеки персоналу пасажирських суден»), 11 (Поправки до глави ІІ Конвенції СОЛАС та відповідних керівних принципів з боротьби за живучість для пасажирських суден) та частково 18 («Інші питання»).

До повноважень робочої групи 2 входило розглядання документів згідно пунктів порядку денного 5 («Керівництво з імплементації Манільських поправок 2010 року») та 6 («Розгляд Міжнародної конвенції про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року»).

До повноважень робочої групи 3 входило розглядання документів згідно пунктів порядку денного 8 («Перегляд Керівництва із запобігання втомленості моряків»), 9 («Переглянуте керівництво з впровадження Міжнародного кодексу з управління безпекою (МКУБ) Адміністраціями  (резолюція А.1071 (28))») та 15 («Огляд кодексу будівництва та обладнання плавучих бурових установок (MODU), Міжнародного кодексу з рятувальних засобів (LSA) та MSC.1/Circ.1206/Rev.1»).

До повноважень редакційної групи входила перевірка проектів переглянутих та розроблених модельних курсів згідно пункту 3 («Ухвалення модельних курсів з підготовки моряків») порядку денного.

Відповідно до пункту 2 порядку денного «Рішення інших органів Міжнародної морської організації» делегацією заслухана інформація щодо рішень інших органів Міжнародної морської організації, які необхідно врахувати під час розгляду питань порядку денного третьої сесії Підкомітету, а саме:

-         рішення 95-ої сесії Комітету з безпеки на морі;

-         рішення 68-ої сесії Комітету із захисту морського середовища;

-         рішення 3-ої сесії Підкомітету з суднового проектування та будівництва, що  стосуються поправок до глави ІІ-1 СОЛАС і відповідних керівних принципів боротьби за живучість для пасажирських суден, викладених Секретаріатом Підкомітету в документі HTW3/WP.7,

та прийнято їх до використання в своїй роботі в рамках відповідних пунктів порядку денного.

Відповідно до пункту 3 порядку денного «Ухвалення модельних курсів з підготовки моряків» делегацією заслухано та взято до відома детальну інформацію, представлену секретаріатом відповідно до документів:

HTW 3/3/1 - переглянутий Модельний курс 1.03 «Розширена підготовка з вантажних операцій на хімічних танкерах»;

HTW 3/3/2 - переглянутий Модельний курс 1.07 «Радіолокаційна навігація на рівні експлуатації»;

HTW 3/3/3 - переглянутий Модельний курс 1.21 «Особиста безпека та соціальна відповідальність»;

HTW 3/3/4 - переглянутий Модельний курс 2.07 «Тренажер машинного відділення»;

HTW 3/3/6 розроблений Стороною Сінгапур відповідно до розділу 3.2 переглянутих керівних принципів для розробки, розгляду і затвердження типових курсів (MSC -MEPC.2 / Circ.15) проект - Модельний курс Х.ХХ «Особа рядового складу машинної вахти на суднах з машинним відділенням, що обслуговується традиційно, або періодично не обслуговується»;

HTW 3/3/7 Процедури перевірки у відповідності з новими керівними принципами (MSC -MEPC.2 / Circ.15).

Підкомітет погодився з наданим Секретаріатом у додатку 1 до документа HTW 3/3 «Попередній розгляд модельних курсів підготовки» переліком та попереднім оглядом модельних курсів, видання яких більше п’яти років тому, що потребують актуалізації.

Відповідно до пункту 4 порядку денного «Незаконна практика, пов’язана з видачею дипломів моряків» заслухано та взято до відома представлену Секретаріатом детальну інформацію стосовно шахрайських  дипломів (сертифікатів), виявлених на борту під час перевірок протягом 2014 і 2015 років, і закликав уряди-члени звітувати деталі виявлення шахрайських сертифікатів в переглянутому форматі звітності (STW 38/17) та вносити пропозиції щодо стратегії вирішення проблем, пов'язаних з шахрайськими дипломами (сертифікатами) до наступної сесії.

Підкомітет також прийняв до відома інформацію, представлену Секретаріатом, що перевірка по сертифікації через веб-сайт ІМО була використана 12486 раз протягом 2015 року.

Делегація України під час розгляду пункту 4 порядку денного «Незаконна практика, пов’язана з видачею дипломів моряків»  виступила із заявою щодо недійсності будь-яких документів (як кваліфікаційних так і посвідчень особи моряка), виданих капітанами морських портів на тимчасово окупованій території АРК та м. Севастополь після 15 липня 2014 року.

Заступник Постійного представника України при ІМО Мошківський В.В. звернув увагу присутніх на те, що відповідно до вимог законодавства України, морські порти України, що розміщалися на тимчасово окупованій території АР Крим та м. Севастополя, закриті з 15.07.2014 року, підкресливши, що українська сторона виходить з того, що будь-які документи (як кваліфікаційні так і посвідчення особи моряка), що видані капітанами морських портів на території АРК та м. Севастополь після 15 липня 2014 року, є недійсними та, по своїй суті, можуть вважатися підробленими.

Представник української делегації наголосив, що належним чином уповноважені органи припинили видачу таких документів на території АРК та м. Севастополь в період з квітня по травень 2014 року (останні легітимні кваліфікаційні документи, видані капітаном морського порту Севастополь датуються 16.05.2014, капітаном морського порту Керч – 09.04.2014). При цьому зазначив, що процедури оформлення та видачі як кваліфікаційних документів моряків, так і посвідчень особи моряка, що видані іншими легітимними органами Української сторони (морські порти Ізмаїл, Іллічівськ, Маріуполь, Миколаїв, Одеса, Херсон) залишаються чинними.

Мошківський В.В. також звернув увагу присутніх на виступ Постійного представника України при ІМО Н.М.Галібаренко в ході 29-тої сесії Асамблеї ІМО (де було доведено до членів ІМО інформацію щодо фактів заходження іноземних суден до закритих морських портів в АР Крим та Севастополі та закликано ІМО вжити всіх заходів для того, щоб змусити Росію припинити незаконні дії, що загрожують безпеці судноплавства у Чорному морі) а також на інформаційний документ України (MSC 95/21/5) Комітету з безпеки мореплавства, який також опосередковано торкається цього питання.

Підкомітет прийняв до уваги виступ делегації України, що відображено у звіті про роботу Підкомітету (пункт 4.3). Повний текст виступу делегацій України додано до остаточного варіанту звіту, який буде представлений на 96-ту сесію Комітету з безпеки на морі (КБМ), 11-20 травня 2016 р.

Відповідно до пункту 5 порядку денного «Керівництво з імплементації Манільських поправок 2010 року» делегація взяла участь у розгляді пропозицій урядів країн та міжнародних організацій щодо імплементації вимог Манільських поправок до Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ та в ухваленні відповідних рішень.

Багами представили інформацію з викладенням свого досвіду із здійснення Манільських поправок до Конвенції та Кодексу ПДНВ, зокрема, під час видачі сертифікатів морякам і проведення ПДНВ перевірок навчальних центрів, і вказали на необхідність розробки відповідного керівництва, щоб уникнути непотрібних затримок, адміністративного навантаження і витрат на моряків, судна, підприємства та держав-учасників Конвенції ПДНВ в зв'язку з відсутністю такого посібника з застосування вимог Конвенції ПДНВ.

З використанням документа HTW 2/6/1 (Китай) в якості базового група визначила структуру та обсяг інформації, яка повинна надаватися державами-членами відповідно до глав IV, VIII, IX Конвенції ПДНВ та розділу A-I/7 Кодексу ПДНВ за допомогою нового модуля Глобальної інтегрованої інформаційної системи з питань судноплавства (GISIS).

При обговоренні пропозицій та прийнятті рішень членом делегації України Куциним О.І., який входив до робочої групи 2, були враховані поточний стан імплементації Манільських поправок 2010 року до Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ у національну систему підготовки та дипломування моряків України.

Відповідно до пункту 6 порядку денного «Розгляд Міжнародної конвенції про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року» члени делегації взяли участь у розгляді пропозицій урядів країн та міжнародних організацій щодо заходів з реалізації резолюцій Конференції Міжнародної морської організації з ухвалення Міжнародної конвенції про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року та ухваленні відповідних рішень. 

Серед інших була висловлена думка стосовно необхідності об’єднання Конвенцій ПДНВ та ПДНВ-Р.

Завершення процесу перегляду та модернізації Міжнародної конвенції про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року заплановано на 2018 рік.

Робочою групою 2, у склад якої входив член делегації України Куцин О.І., були визначені принципи і обсяг подальшого огляду Конвенції ПДНВ-Р 1995 року, в тому числі перелік питань для схвалення Підкомітетом з метою затвердження КБМ.

Відповідно до пункту 7 порядку денного «Роль людського фактору» делегація взяла участь у розгляді пропозицій урядів країн та міжнародних організацій стосовно ролі людського фактору та ухваленні відповідних рішень.

Відповідно до пункту 8 порядку денного «Перегляд Керівництва із запобігання втомленості моряків» делегація взяла участь у обговорені та доопрацюванні проекту.

Розгляд  робочою групою пропонованих поправок до Керівництва із запобігання втомленості моряків (MSC / Circ.1014) проводився на основі документу HТW 3/8 з урахуванням зауважень і рішень, прийнятих на пленарному засіданні, пропонованих додаткових модифікацій, що міститься в документі HTW 3/8/1, пропонованих принципів, викладених в документі HTW 3/8/2 і підходом до перегляду, представленим в документі MSC 95/9/3.

Робочою групою 3, у склад якої входив Грицюк В.Ю., була визначена необхідність продовження роботи над проектом Керівництва, яке б враховувало оцінку ризиків, впливу втомленості та надавало практичні засоби для запобігання втомленості.

Відповідно до пункту 9 порядку денного «Переглянуте керівництво з впровадження Міжнародного кодексу з управління безпекою (МКУБ) Адміністраціями  (резолюція А.1071 (28))» була заслухана  інформація та взята участь у обговоренні пропозицій урядів країн та міжнародних організацій стосовно перегляду керівних принципів імплементації МКУБ адміністраціями щодо навчання з проведення перевірок та ухваленні відповідних рішень.

Робоча група 3 розглянула запропоновані поправки до переглянутих керівних принципів щодо здійснення міжнародної безпеки (МКУБ) адміністраціями (резолюція A.1071 (28)), які надані в додатку 2 до документа MSC 95/19/6 (Канада і ін.).

Після розгляду та обговорення робоча група 3, у склад якої від делегації України входив Грицюк В.Ю., внесла в запропоновані поправки незначні зміни стосовно обсягів огляду компаній та стандартів компетенції осіб, що проводять огляд.

Відповідно до пункту 10 порядку денного «Перегляд вимог Конвенції ПДНВ до підготовки з питань безпеки персоналу пасажирських суден» була заслухана інформація про рішення сесії Комітету з безпеки на морі міжнародної морської організації, звіт кореспондентської групи з розроблення вимог до підготовки персоналу пасажирських суден.

Також член делегації Грицюк В.Ю. взяв участь у обговоренні пропозицій урядів країн і міжнародних організацій та ухваленні відповідних рішень стосовно вимог до підготовки персоналу пасажирських суден.

Відповідно до пункту 11 порядку денного сесії «Поправки до глави ІІ Конвенції СОЛАС та відповідних керівних принципів з боротьби за живучість для пасажирських суден» заслухана інформація та взята участь у обговоренні пропозицій держав та міжнародних організацій стосовно поправок до глави ІІ Конвенції СОЛАС та відповідних керівних принципів з боротьби за живучість для пасажирських суден, та ухваленні відповідних рішень.

Робочою групою 1, до складу якої від делегації України входив Грицюк В.Ю., за підсумками обговорення були запропоновані поправки та надані Підкомітету для схвалення та направлення їх для розгляду Комітету з безпеки на морі для ухвалення з метою подальшого прийняття.

Відповідно до пункту 12 порядку денного сесії «Завершення детального аналізу Глобальної морської системи зв’язку під час лиха та забезпечення безпеки» заслухано детальний звіт, наданий підкомітетом з радіозв’язку, пошуку та рятування  стосовно першого проекту перегляду та модернізації Глобальної морської системи зв’язку під час лиха та забезпечення безпеки.

Підкомітет визнав необхідність подальшої роботи з цього питання та схвалив переглянутий план роботи на 2016 рік, наданий Національним центром наукових досліджень.

Завершення процесу перегляду та модернізації системи ГМЗЛБ заплановано на 2018 рік.

Відповідно до пункту 13 порядку денного сесії «Перегляд вимог до шляхів евакуації та маркування розташування обладнання в СОЛАС та пов’язаних з ним документах» було зазначено, що ніяких документів не було надано, тому Підкомітет вирішив продовжити підготовку відповідних документів та відкласти вирішення цього питання до HTW4.

Відповідно до пункту 14 порядку денного сесії  «Поправки до кодексу безпеки для суден, що використовують гази і інше паливо з низькою температурою займання (IGF) та розробка керівних принципів використання низько і легкозаймистих палив» було зазначено, що ніяких документів не було надано, тому Підкомітет вирішив продовжити підготовку відповідних документів та відкласти вирішення цього питання до HTW4.

Відповідно до пункту 15  «Огляд кодексу будівництва та обладнання плавучих бурових установок (MODU), Міжнародного кодексу з рятувальних засобів (LSA) та MSC.1/Circ.1206/Rev.1»  взята до відома інформація щодо огляду MODU кодексу, LSA кодексу та MSC.1/Circ.1206/Rev.1 «Заходи щодо запобігання подій з рятувальними шлюпками».

Членом делегації Грицюком В.Ю. у складі робочої групи 3 була взята участь в обговоренні пропозицій урядів країн та міжнародних організацій, пов’язаних з переглядом вказаних документів, та ухваленні відповідних рішень.

Відповідно до пункту 16 порядку денного сесії «Звіт за дворічний період роботи та Порядок денний 4-ої сесії Підкомітету» взята участь в обговоренні та ухваленні звіту стосовно дворічної роботи Підкомітету та Порядку денного четвертої сесії Підкомітету.

Було відзначено, що четверта сесія Підкомітету запланована з 30 січня по 03 лютого 2017 року.

Відповідно до пункту 17 порядку денного сесії делегація взяла участь в обговоренні та обранні Голови та Заступника Голови Підкомітету на 2017 рік.

Головою Підкомітету було одноголосно обрано Мейт Медіну (США), заступником голови – Фара Фаділ (Сінгапур).

Відповідно до пункту 18 порядку денного сесії від делегації України Грицюк В.Ю. в складі робочої групи 1 взяв участь в обговоренні питань, що були порушенні в рамках пункту «Інші питання», зокрема – питання розроблення поправок до Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі, узагальнення керівництв та циркулярів Міжнародної морської організації щодо безпеки та боротьби за живучість пасажирських суден, запобігання втомленості моряків, запобігання надзвичайних подій з рятувальними шлюпками та інших.

Учасники сесії обговорили зміни, які необхідно внести в керівництво по зниженню впливу втоми, щоб мінімізувати ризики виникнення аварійних ситуацій.

На думку фахівців, необхідно також продовжити роботу щодо актуалізації типових курсів IMO, які є рекомендованим стандартом для морських освітніх організацій усього світу. Удосконалення інформації в GISIS, перегляд Конвенції ПДНВ-Р і коригування МКУБ також стали ключовими темами роботи підкомітету. Особливу увагу учасники дискусій приділили питанням безпеки пасажирських суден, в тому числі компетентності екіпажів, підготовці моряків до дій в надзвичайних ситуаціях по організації евакуації пасажирів і запобігання паніки.

Відповідно до пункту 19 порядку денного сесії делегація взяла участь в розробленні, обговоренні та ухваленні звіту до Комітету з безпеки на морі.

Результати діяльності робочих та редакційної груп були зведені у відповідні звіти та надані Секретаріату на винесення для розгляду та затвердження Підкомітетом:

- звіт робочої групи 1 за результатами відпрацювання питань згідно пунктів 10 («Перегляд вимог Конвенції ПДНВ до підготовки з питань безпеки персоналу пасажирських суден»), 11 (Поправки до глави ІІ Конвенції СОЛАС та відповідних керівних принципів з боротьби за живучість для пасажирських суден) та частково 18 («Інші питання»)  наданий у документі HTW 3/WP.3;

 - звіт робочої групи 2 за результатами відпрацювання питань згідно пунктів  порядку денного 5 («Керівництво з імплементації Манільських поправок 2010 року») та 6 («Розгляд Міжнародної конвенції про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року») наданий у документі HTW 3/WP.4;

- звіт робочої групи 3 за результатами відпрацювання питань згідно пунктів  порядку денного 8 («Перегляд Керівництва із запобігання втомленості моряків»), 9 («Переглянуте керівництво з впровадження Міжнародного кодексу з управління безпекою (МКУБ) Адміністраціями  (резолюція А.1071 (28))») та 15 («Огляд кодексу будівництва та обладнання плавучих бурових установок (MODU), Міжнародного кодексу з рятувальних засобів (LSA) та MSC.1/Circ.1206/Rev.1») наданий у документі HTW 3/WP.5;

- звіт редакційної групи  за результатами відпрацювання питань згідно пункту 3 («Ухвалення модельних курсів з підготовки моряків») порядку денного   наданий у документі HTW 3/WP.6.

 

За результатами роботи третьої сесії Підкомітетом були погоджені проекти таких документів для наступного представлення та схвалення на 96-ій сесії КБМ:

1) поправки до глави V Конвенції ПДНВ, а також глав І та V
(частина А) і глави І (частина В) Кодексу ПДНВ, які встановлюють мінімальні обов’язкові вимоги до підготовки і кваліфікації капітанів, осіб командного та рядового складу та іншого персоналу пасажирських суден. Зокрема, затверджено поправки до правила V/2 Конвенції і розділу А-V/2 Кодексу ПДНВ, які регламентують вимоги до персоналу пасажирських суден стосовно наявності підготовки за рівнями:

- ознайомлювальна підготовка з поведінки в умовах надзвичайних ситуацій;

- підготовка з питань безпеки для персоналу, який здійснює безпосереднє  обслуговування пасажирів у пасажирських приміщеннях;

- підготовка з управління неорганізованими масами людей;

- підготовка з управління та поведінки людей у кризових ситуаціях.

До розділу А-І/14 Кодексу ПДНВ додано нове положення стосовно відповідальності компаній за ознайомлювальну підготовку капітанів та осіб командного складу пасажирських суден беручи до уваги керівництво, наведене в розділі В-І/14;

2) поправки до нового правила ІІ-1/19-1 Конвенції СОЛАС щодо навчань з боротьби за живучість на пасажирських суднах, а саме частоти їх проведення. Прийнято рішення, що навчання з боротьби за живучість повинні проводитися не рідше 1 разу на 3 місяці для членів екіпажу, до чиїх обов’язків безпосередньо відноситься боротьба за живучість;

3) переглянуте Керівництво з імплементації Міжнародного кодексу з управління безпекою (МКУБ) адміністраціями (резолюція А.1071(28)). Зміни, зокрема, стосуються положень про обсяг огляду при щорічному підтвердженні документа про відповідність компанії та проміжному підтвердженні свідоцтва про управління безпекою судна, а також стандартів компетенції осіб, які проводять огляд на відповідність вимогам МКУБ;

4) структуру та обсяг інформації, яка надаватиметься державами-членами відповідно до глав IV, VIII, IX Конвенції ПДНВ та розділу A-I/7 Кодексу ПДНВ за допомогою нового модуля Глобальної інтегрованої інформаційної системи з питань судноплавства (GISIS);

5) попередній обсяг та принципи перегляду Міжнародної конвенції про стандарти підготовки, сертифікації персоналу риболовних суден та несення вахти 1995 року.

Підкомітет, у рамках своєї компетенції, розглянув проект Керівництва для інспекторів державного портового контролю щодо сертифікації моряків, укомплектуванню екіпажу та годинах відпочинку і рекомендував КБМ направити даний проект для подальшого розгляду на Підкомітет з імплементації документів ІМО.   

Підкомітетом були затверджені такі переглянуті модельні курси ІМО з підготовки моряків:

«Розширена підготовка з вантажних операцій на хімовозах»,

«Судноводіння з використанням РЛС на експлуатаційному рівні»,

«Особиста безпека і громадські обов’язки».

Підкомітет нагадав, що ухвалення модельних курсів свідчить, що Підкомітет не знаходить підстав для заперечень щодо їх змісту. Ухвалення курсів Підкомітетом не означає їх затвердження і вони не можуть розглядатись як офіційна інтерпретація Конвенції.

 

Поряд з цим, Підкомітет утворив кореспондентську групу для продовження роботи над проектом переглянутого Керівництва із запобігання втомленості моряків з метою вироблення цілісного підходу, який би враховував оцінку ризиків, впливу втомленості на усіх рівнях, а також надання в підсумку практичних засобів для запобігання втомленості.

Звіт про роботу Підкомітету буде представлений для прийняття відповідних рішень на майбутню, 96-ту сесію КБМ, що запланована на 11-20 травня 2016 року.

Висновки:

Українська делегація України виконала технічне завдання в повному обсязі.

Члени української делегації взяли активну участь в сесії Підкомітету, в робочих групах та обговоренні підсумків роботи сесії. Позиція делегації України була врахована під час підбиття підсумків Підкомітетом.

Матеріали та інформація, отримані під час роботи третьої сесії Підкомітету, будуть використані при розробленні національних нормативно-правових актів у сфері підготовки та дипломування моряків, а також реалізації заходів з імплементації Манільських поправок до Конвенції ПДНВ та Кодексу ПДНВ у систему підготовки та дипломування моряків в Україні, зокрема:

-       розробленні та реалізації заходів щодо удосконалення національної системи підготовки та дипломування моряків;

-       розробленні стандартів підготовки моряків у морських навчальних закладах;

-       удосконаленні нормативних та варіативних складових програм підготовки та програм підвищення кваліфікації у вітчизняних морських навчальних закладах;

-       розроблені та вдосконаленні систем діагностики якості підготовки членів екіпажів морських суден.

 

 

Директор Одеської регіональної філії

Інспекції з питань підготовки

та дипломування моряків                                                               В.Ю. Грицюк

 

 Начальник відділу портового нагляду                                          

ДП «Адміністрація морських портів України»                            О.І.Куцин

IMO 1     IMO 2

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить